Kv. Kantorn

Placering: Uppsala

Förtätning & ombyggnation av kv. Kantorn

Projektdeltagare

Beställare
Rikshem
Entreprenör
JM (nyproduktion) & Byggconstruct (ROT)
Arkitekt
Alton Öhman Arkitekter respektive Henric Munde (då White, nu Lindbäcks)
Projektledning
Ramböll

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
Nybyggnation: 20 280 kvm, ROT: 9600 kvm
Antal huskroppar
14
Antal plan
4-6
Antal lägenheter
Nybyggnation 336 st, ROT 320 st
Projektet innefattar
Bostäder
Nybyggnad
Ombyggnad
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Systemskede

Om projektet

Rikshem har förtätat kvarteret Kantorn med 12 stycken nya punkthus med yteffektiva hyreslägenheter 1-2 rum och kök på 31-48 kvadratmeter.
I de befintliga husen byggdes lägenheterna om från korridorsboende med delat kök till 1 rum och kök.

Om konstruktionen

Husen grundlades på slagna stålrörspålar och en fribärande grundplatta. Punkthusen var modulhus från Lindbäcks.
Ombyggnadsprojektet bestod av befintliga lamellhus i betong som är grundlagda med betongpålar.

Vår roll

Vi var huvudkonstruktör för projektet. För nyproduktionen har vi ansvarat för grundläggningen och dess grundplatta. I ROT projektet har vi varit rådgivande till arkitekt för att minimera inverkan på befintlig stomme. Vi har gjort avväxlingar vid behov samt grundlagt och projekterat en stålstomme för nya hissar i byggnaderna.

Bildgalleri

Jonathan Blomqvist

Konstruktör

jonathan.blomqvist@k-m.se
018–430 41 07

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.