Ekerö Badhus

Placering: Stockholm

Projektdeltagare

Beställare
Ekerö Kommun
Entreprenör
Cobab
Arkitekt
AoD Arkitektkontor

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
4500 m2
Antal huskroppar
1
Antal plan
2
Projektet innefattar
Badhus
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede
Programskede
Systemskede

Om projektet

Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan mellan Ekerö Kommun och Cobab i Sverige AB.

Simhallsbyggnaden uppförs vid Träkvistavallen i Ekerö Kommun. Byggnaden utförs i två plan med installationsutrymmen, friskvård, drift- och personalutrymmen i källarplan. I entréplan ryms en 25-metersbassäng med hoppdel, en multibassäng, en undervisningsbassäng och familjebad samt café och omklädningsrum.

Om konstruktionen

Grundläggning utförs på borrade spetsburna stålrörspålar som bär en fribärande bottenplatta. Grundkonstruktion förses med gas- och vattentätt membran till följd av uppmätt höga vattennivåer och radonhalter.

Badhuset har två plan varav ett källarplan. Klimatet i en simhall präglas av hög temperatur, klorider och framför allt vatten och fuktig luft. Detta ställer stora krav på byggnadsmaterialen och konstruktionslösningarna. För att säkerställa en lång livslängd och minimera risken för fukt- och korrosionsskador byggs hallen genomgående av platsgjuten betong, med undantag takbalkar i limträ, i en rationell utformning för att undvika konstruktionslösningar som medför risker för till exempel läckage av fuktig luft genom otätheter i klimatskalet.

Yttertaket ovanför bassänger, entréhall och omklädningsrum utförs med överhöjda limträbalkar stabiliserade med trycksträvor och vindkryss som leder de horisontella lasterna ner i betongstommen. Upplagen för balkarna utformas så att det enkelt kan göras tätt i klimatskalet vid mötet av vägg och tak.

Bassängbottnar utgörs av platsgjuten vattentät betong och armeras för att minimera sprickbildning. Plager och våtutrymmen utgörs också av platsgjuten vattentät betong. Betongen i bassängerna och plagerna förses med ett enhetligt tätskiktsystem som ska hindra klorider och aggressiva kemikalier från att tränga in i betongen och skada armeringen vilket är en vanlig skadeorsak i simhallar. Bassänger och plager kring dessa är projekterade och ska uppfylla särskilda krav för SS-EN 1992-3:2006.

Vår roll

Kåver & Mellins AB:s är anlitade av Cobab som projektets huvudkonstruktör. Kåver & Mellin AB har varit med i program-, system- och bygghandlingsskede och projekterat stomme i dess helhet samt klimatskal.

Bildgalleri

Fredrik Säfström

Uppdragsansvarig konstruktör - Fuktsakkunnig

fredrik.safstrom@k-m.se
018-430 41 03

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.