Dansmästaren

Placering: Uppsala

Projektdeltagare

Beställare
Uppsalahem & Uppsala Parkerings AB
Entreprenör
NCC
Arkitekt
Tengbom

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
25000
Antal huskroppar
1
Antal plan
8
Antal lägenheter
133
Projektet innefattar
Bostäder
Garage
Köpcentrum / Affärer
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Byggskede
Systemskede

Om projektet

Nybyggnation av en så kallad 3D-fastighet där de 133 studentlägenheterna samsas med ca 500 parkeringsplatser på de översta sju våningsplanen. Detta ovanpå en lokal för dagligvaruhandel i markplan. Under bostadsdelen av byggnaden återfinns en källare som inhyser förråd och teknikutrymmen. Utöver det kommer även en takterrass återfinnas på halva parkeringsgaragets takyta.

Om konstruktionen

Byggnaden grundläggs på stålrörspålar samt på betongplintar direkt på berg i områden där berget ligger ytligt.
Bostadsdelen och garagedelen av byggnaden uppförs som två separata stomsystem, avskilda av akustiska skäl.
Stommen i bostadsdelen utgörs av plattbärlag som bärs upp av massivväggar och betongpelare på bottenvåningen samt av stålpelare och skalväggar på övriga våningsplan. Detta kompletteras med utfackningsväggar; i markplan med utanpåliggande betongytterskiva och i övriga plan med putsad utsida. Ovanpå stolpas ett pappbeklätt tak upp på merparten av takytan. I toppen av de två trapphusen återfinns plåtbeklädda fläktrum vars stomme består av regelväggar och limträbalkar.
Parkeringsgaragets stomme utgörs av håldäck på betongbalkar och betongpelare, kompletterat med massivplattor och stålbalkar i vissa områden. Fasaden kläs med lameller av cortenstål och den del av taket som inte fungerar som terrass beläggs med sedum.

Bildgalleri

Fredrik Pettersson

Uppdragsansvarig konstruktör

fredrik.pettersson@k-m.se
076-117 67 53

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.