Björnlandet

Placering: Stockholm

Projektdeltagare

Beställare
Svenska Bostäder
Entreprenör
Serneke
Arkitekt
Södergruppen

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
ca 16 000 m2
Antal huskroppar
4
Antal plan
7 & 9
Antal lägenheter
158 st
Projektet innefattar
Bostäder
Garage
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Byggskede
Systemskede

Om projektet

Nybyggnad av ett bostadsområde med tre punkthus på 9 våningar och ett långt krökt lamellhus på 7 våningar. Översta våningen för samtliga hus är indragen med terrass utanför. Mellan husen finns en innergård och under hela området finns en våning under mark med parkeringsgarage centralt samt förråd och teknikutrymmen kring kanterna under husen.

Om konstruktionen

Området är placerat i en tidigare bergssluttning vilket krävt stora mängder bergschakt. Grundläggning är med pålar eller plintar till berg. Bottenplattan är fribärande av platsgjuten betong. Stommen för husen är helt prefabricerad med väggar av massiv betong och bjälklag av plattbärlag. Gårdsbjälklaget ovan garaget är av håldäck som bärs upp av hattbalkar och betongpelare. Takens ytskikt är antingen plåt eller sedum.

Vår roll

I projektet var vi huvudkonstruktör vilket var den part som hade helhetsbilden på konstruktionen och dess tekniska egenskaper. Vi beräknade laster både för vårat eget och till prefabkonstruktören, och projekterade det platsbyggda samt stomkompletteringen. Vi samordnade även samtliga discipliners underlag.

Bildgalleri

Tom Noremo

Uppdragsansvarig konstruktör - Diplomerad Fuktsakkunnig

tom.noremo@k-m.se
08-121 306 22

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.