Berthåga Krematorium

Placering: Uppsala

En modern naturkyrkogård

Projektdeltagare

Beställare
Svenska Kyrkan, Uppsala pastorat
Arkitekt
A-sidan

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
1 (befintlig byggnad + tillbyggnad)
Antal plan
2 st
Projektet innefattar
Kontor
Kulturklassade byggnader
Kyrkobyggnader
Nybyggnad
Ombyggnad
Medverkat i skeden
Systemskede

Om projektet

Berthåga krematorium är beläget på Berthåga kyrkogård utanför Uppsala. Byggnaden invigdes 1965 och är ett kyrkligt kulturminne som skyddas av kulturmiljölagen. För att tillgodose behovet av ett ökande antalet kremationer samt för att rusta upp nuvarande anläggning planerar Svenska kyrkan och Uppsala pastorat att låta bygga ut det befintliga krematoriet, en viss renovering av den befintliga byggnaden ska också genomföras. En tillbyggnad i direkt anslutning till befintlig byggnad ska uppföras med plats för nya ugnar inklusive processteknik, nya kontors- och besöksytor.

Visualiseringar från a-sidan

Om konstruktionen

Den befintliga byggnaden utgörs av en stomme i huvudsak betongbjälklag och väggar i betong och tegel vilken med pålar och plintar är grundlagd på berg. Den planerade tillbyggnaden utförs i två plan varav ett utgör källarvåning. Byggnaden grundläggs i huvudsak med spetsbärande stålpålar, stommen utgörs av betongväggar samt pelare och balkar i stål. Taket består av ett kompakttak med bärande håldäckselement.

Vår roll

Konstruktör.

Bildgalleri

Anders Hedberg

Uppdragsansvarig konstruktör

anders.hedberg@k-m.se
073-330 87 06

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.