Basaren

Placering: Stockholm

Nyproducerade lägenheter i kvarteret Greta

Projektdeltagare

Beställare
Fastighets AB Balder
Entreprenör
JSB Construction AB
Arkitekt
Dinelljohansson AB
Projektledning
AFRY

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
6275m²
Antal huskroppar
1 st
Antal plan
Befintligt källarplan och souterrängplan. 5-7 påbyggnadsplan
Antal lägenheter
65st
Projektet innefattar
Bostäder
Garage
Hotell / Restauranger
Kontor
Nybyggnad
Träprojekt
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede

Om projektet

Kv. Basaren är ett större kvarter i centrala Sundbyberg uppfört på mitten av 1960-talet.
Kvarteret i sin tur består av två byggnader sammanbundna med ett garage i två våningar.
Inom det befintliga kvarteret så är den lägre byggnaden mot Landsvägen innehållande affärslokaler och restauranger som rivs medan den högre byggnaden mot Franstorpsvägen behålls och kommer innehålla fläktrum på vind som försörjer restaurangen i nya byggnaden.

Den låga byggnaden som rivs ersätts med en ny byggnad i 5–7 våningar. Den
nya byggnaden uppförs i massivträ (CLT) och innehåller både bostäder, affärslokaler, kontor och restaurang. På gården kommer även ”studio-lägenheter” byggas innehållande bostäder med loft på samma plats som den tidigare låga byggnaden legat.

Om konstruktionen

Befintlig grundläggning består idag av plintar till berg, med fribärande bottenplatta. Ny grundläggning består av borrade pålar till fast botten, med fribärande platta och nya pålplintar. Ny platta gjuts ihop med befintlig platta.

Befintlig stomme består av platsgjuten betong, där trapphusen och källarväggar fungerar
som stabiliserande enheter. Bjälklagen är utförda som pelardäck. Ny stomme i befintlig
byggnad utförs i platsgjuten betong. Ny byggnad uppförs i stomme av KL-trä. KL-trästomme
avväxlas med stålbalkar i plan 10.

Vår roll

Kåver & Mellin är anlitade av JSB Construction AB som huvudkonstruktör för projektet och även samordnande konstruktör. Vi har projekterat grundläggning för byggnaden, dimensionerat platsgjutna delar och projekterar stomkomplettering.

Bildgalleri

Ola Halvardsson

Uppdragsansvarig konstruktör

ola.halvardsson@k-m.se
08-121 306 16

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.