Kilen 7

Placering: Karlskrona

Projektdeltagare

Beställare
Ronnebyhus
Entreprenör
PEAB (Vår beställare)
Arkitekt
ALoCo Arkitektbyrå

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
3
Antal plan
4-6 + källare
Antal lägenheter
82
Projektet innefattar
Bostäder
Garage
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Systemskede

Om projektet

Nyproduktion av hyresrätter bestående av tre huskroppar med varierande våningsantal mellan 4-6 våningar. Mellan husen finns en innergård som binder samman trapphusen. Gården är öppen mot Ronnebyån som ligger precis i anslutning till kvarteret. Under gården skapas ett parkeringsgarage för de boende som kan nå garagen med hiss och trappor från varje hus. Projektet utförs som en partneringentreprenad mellan Ronnebyhus, PEAB och dess underentreprenörer.

Om konstruktionen

Byggnaderna är grundlagda på betongpålar ned till fast botten. Bottenplattan är utförd fribärande och källarytterväggarna platsgjuts för att åstadkomma en vattentät konstruktion som ska klara av en framtida höjning av havsvattennivån.
Ytterväggarna i övrigt utgörs av prefabricerade betongelement med utvändig skalmur av tegel. Den vertikalt bärande stommen utförs med prefabväggar av betong och valvet av plattbärlag med ingjutna installationer. Gården bärs upp av betongpelare med mellanliggande stålbalkar och håldäck.

Vår roll

Kåver & Mellin fungerar som huvudkonstruktör och har varit med i projektet sen systemhandlingsskedet. Vi dimensionerar grundläggning och platsgjutna konstruktioner samt tar fram detaljer för stomkomplettering etc. Vi tillhandahåller lastunderlag för prefableverantören och samordnar dessa.

Bildgalleri

Fabian Almfeldt

Uppdragsansvarig konstruktör - Skyddsrumssakkunnig

fabian.almfeldt@k-m.se
0455-694 702

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.