Jobba som Handläggare

Vad gör en handläggare?

  • Handläggande byggkonstruktör, förkortat handläggare, är den som leder projektet.
  • Den har en samordnande roll både internt med även mot andra i projektet.
  • Den har ofta kontakt med beställaren, går ofta på projekteringsmöten, ansvarar för projektets resurser, tidplan och budget.
  • Den driver projektet självständigt med uppbackning från övriga i projektet. Den får stöd från uppdragsledaren och specialister/sakkunniga.
  • Den handleder medarbetare och ser till att alla förstår och drar åt samma håll.
  • Handläggaren projekterar även i rollen som BIM-projektör eller statiker beroende projektets deltagare och behov.

Handläggarens ansvar

Alla hos oss som är inblandade i projektet är ansvariga för slutresultatet. Det ökar samarbetet, sammanhållningen och ger ett bättre resultat.

Handläggaren ser till att vi levererar rätt underlag i tid. Handläggaren ansvarar då även för att KMA-arbetet (Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö) utförs korrekt och delges rätt parter.

I vissa projekt är handläggaren samma person som uppdragsledaren.

  • Kåver & Mellin får hantera mina personuppgifter i samband med kontaktförfrågan. Personuppgifterna kan närsomhelst raderas genom att maila kontakt@kaver-mellin.se. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på: http://k-m.se/om-oss/policy-personuppgifter

Några lediga tjänster