Från vänster: Kalle, Bawan och Mattias.

Vi har under våren och sommaren fått tre nya kollegor på kontoret i Stockholm som vi gärna vill presentera.

Först ut är Bawan Azad. Han har tidigare jobbat på Konstruktionsbyrån och innan dess läst masterprogrammet ”Husbyggnads- och anläggningsteknik” på KTH. Välkommen Bawan!

Näst ut är Kalle Brusbäck som börjat hos oss efter att ha gjort två praktikperioder under förra hösten och våren. Kalle har läst programmet Byggnadsingenjör Digitalt Byggande på Newton Kompetensutveckling. Välkommen Kalle!

Sist men inte minst har vi Mattias Backman. Mattias är civilingenjör från KTH, och kommer närmast från Sweco där han jobbat huvudsakligen med stålkonstruktioner i industriprojekt. Välkommen Mattias!   

Vi är glada att de kommer in och bidrar med sina olika kompetenser och personligheter och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med dem!